Oferuję usługi przewodnickie i pilotaż grup, turystów indywidualnych, warsztaty tematyczne i gry terenowe w rejonie Ojcowskiego Parku Narodowego:
GeoAsysta dr Witold Warcholik - licencja Przewodnika OPN, uprawnienia do oprowadzania w Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej.                    
www.geoasysta.pl , telefon: 691288840,    e-mail: geoasysta@gmail.com
   Program wycieczki dla grup zorganizowanych PDF:                                                                              Przykładowe wycieczki dla turystów indywidualnych PDF:

                                      http://www.geoasysta.pl/wycieczka%20ojcow.pdf


Zdjęcia z Ekspozycji Przyrodniczej OPN - tutaj
Film z terenu Młyna Boronia (autorstwa RefleksjaTV) - tutajfot. GeoAsysta Witek Warcholik


- Połączenie MPK nr 210 do Czajowic (rejon Jaskinii Łokietka) tutaj